Přes bludiště až matematiky

Original: http://www.math.stonybrook.edu/~tony/mazes/

Tato pozdní 12. století rukopis bludiště (13 cm v průměru) je v Bayerische Staatsbibliothek v Mnichově (Clm. 14731, Fol 82 v.). Text nad bludištěm čte CUM MINOTHAURO PUGNAT Theseus [IN] LABORINTO. = Theseus bojuje s Minotaur v labyrintu.

Konstrukce bludiště bylo jasně určeno, že je 12-úrovni jednoduché, střídavé, tranzitní bludiště s úrovní sekvenci 0 3 2 1 4 7 6 5 8 11 10 9 12, společný bludiště středověkých rukopisů, ale 11. úrovni byla převzata střed obrazu (stopy toho jsou stále viditelné); Úroveň 8 je vedeno přímo do centra; Úrovně 9 a 10 jsou nyní odříznuti od zbytku cesty a byly spojeny odděleně do centra. Topologická význam bludiště byl obětován na vizuální dopad kompozice.