Kreslení krétského bludiště jako hra

Original page: http://www.math.stonybrook.edu/~tony/mazes/cretangame.html

Přes bludiště k matematice

Krétské bludiště lze nakreslit jako hru, jakousi systematickou čmáranici: začněte křížkem, čtyřmi L a čtyřmi tečkami, jak je znázorněno vlevo, a poté spojte konce obrázku oblouky, počínaje středovým párem a pak vždy použijte další dva konce, jeden z každé strany. Výsledkem je bludiště, které lze zcela projít jedinou cestou začínající vně a končící uprostřed.


Tato hra musí být velmi stará, protože stejný design (v obdélníkové podobě) se vyskytuje na zadní straně hliněné tabulky nalezené v troskách paláce krále Nestora v Pylosu v západním Řecku. Podle Hermanna Kerna (Labyrinthe, Prestel-Verlag, Munich 1983) byla deska o rozměrech 7 x 5,7 cm vytvrzena požárem, který zničil palác kolem roku 1200 př. n. l., a navíc způsob, jakým jsou škrábance vytvořeny, silně naznačuje, že byla vytažena ze svého jádra, stejně jako na našem obrázku, až na to, že spojovací oblouky jsou hranaté spíše než zaoblené.


Nedávno (9/29/92) New York Times ve zprávě o vykopávkách filištínského města v Aškelonu v Izraeli, vedených pod vedením profesora Lawrence Stagera ze semitského muzea na Harvardu, zveřejnil tuto fotografii keramiky. střep nalezený v troskách. Na střepu namalovaná je zcela neomylně kopie jádra krétského bludiště. Vrstva, ve které byl nalezen, je datována kolem roku 604 př. n. l.; Domnívám se, že toto je nejstarší známý případ krétského jádra nakresleného samo o sobě. Doprovodný text uvádí, že tento a další návrhy ukazují řecký vliv na filištínskou kulturu.

Návrat na Hlavní stránku bludiště

Návrat na Tonyho domovskou stránku


6. dubna 1999

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *