Category Technologies

Jak funguje přijímač?

Original page: http://www.ericbrasseur.org/receiv.html

Eric Brasseur

Jak se rozhlasovým přijímačům podaří komunikovat na velké vzdálenosti? Zde je popis použitého základního mechanismu. Princip přijímače je stejný bez ohledu na způsob komunikace; rádiové vlny, zvukové vlny, optické komunikace… Je to udes, když je signál přijímače velmi slabý nebo když je potřeba velmi vysoká spolehlivost.

  1. Úvod
  2. Poměr signál/šum
  3. Integrace
  4. Přesnost hodin
  5. Šířka pásma
  6. Útlum akumulátoru
  7. Super-heterodynní přijímač
  8. Běžné způsoby, jak zlepšit komunikaci
  9. Praktický příklad softwaru

1. Úvod

Předpokládejme, že mám malé zařízení schopné vydávat zvukový signál. Je to jen malá krabička, s reproduktorem a vypínačem...

Read More