Category Physics

Porovnání přenosu tepla pomocí proudění a vedení

Original page: https://atmos.uw.edu/~durrand/demos/convection_conduction.htm

Dale Durran a Yaga Beres

Účel:

Porovnat dva způsoby přenosu tepla v atmosféře: proudění a vedení

Zařízení:

Dva vysoké válcové kádinky, voda, potravinářské barvivo, 2 salsové nádoby, krátký kovový řetěz.

Včasná příprava:

Kovový řetěz je umístěn v jedné salsové nádobě. Následně se oba salsové nádoby naplní stejným množstvím vody barvené potravinářským barvivem a umístí se do mrazničky, dokud se voda nezmrzne.

Postup:

1) Dva vysoké kádinky, A a B, jsou naplněny horkou vodou (pouze 3/4 plné).

2) Kusy ledu jsou vyjmuty ze salsových nádob a pečlivě umístěny do vysokých kádinek: Led s řetězem v kádince A; led bez řetězu v kádince B.

Co se stalo?

Read More

Jak funguje přijímač?

Original page: http://www.ericbrasseur.org/receiv.html

Eric Brasseur

Jak se rozhlasovým přijímačům podaří komunikovat na velké vzdálenosti? Zde je popis použitého základního mechanismu. Princip přijímače je stejný bez ohledu na způsob komunikace; rádiové vlny, zvukové vlny, optické komunikace… Je to udes, když je signál přijímače velmi slabý nebo když je potřeba velmi vysoká spolehlivost.

  1. Úvod
  2. Poměr signál/šum
  3. Integrace
  4. Přesnost hodin
  5. Šířka pásma
  6. Útlum akumulátoru
  7. Super-heterodynní přijímač
  8. Běžné způsoby, jak zlepšit komunikaci
  9. Praktický příklad softwaru

1. Úvod

Předpokládejme, že mám malé zařízení schopné vydávat zvukový signál. Je to jen malá krabička, s reproduktorem a vypínačem...

Read More

Nelineární autoregresivní modely a otisky prstů

Original page: http://www-users.med.cornell.edu/~jdvicto/nlardf.html

Jonathan D. Victor, Ph.D., M.D.

úvod
nelineární modelování
otisky prstů NLAR
testování významnosti
Reference
nevyřešené problémy
Domovská stránka


Úvod: Lineární autoregresivní modely

V lineárním autoregresivním modelu řádu R je časová řada yn modelována jako lineární kombinace dřívějších hodnot R v časové řadě s přídavkem korekčního členu xn:
ynmodel = xn – aj yn-j .
Autoregresní koeficienty aj (j = 1, … R) jsou vhodné minimalizací středního kvadratického rozdílu mezi modelovanou časovou řadou ynmodel a pozorovanou časovou řadou yn. Proces minimalizace má za následek systém lineárních rovnic pro koeficienty an, známý jako Yule-Walkerovy rovnice [Yule, G.U...

Read More