Category Astronomy

Co když nám Písmo dalo porozumění fyzice a astronomii?

Original page: https://socrtwo.info/biblphys.htm

Jesus the sower.

  • Čtyři situace semen v Ježíšově semeni a rozsévacím podobenství mohou paralelizovat čtyři typy sil ve vesmíru. Konkrétně Ježíš srovnává království Boží s nejmenším semenem v přírodě, které dává vznik největší rostlině. Je to jako gravitace, která je nejslabší silou, ale vyvolává největší účinky ve vesmíru. Také gravitace je síla, která se shromažďuje, ne rozptyluje se stejně jako Boží království. V podobenství rozsévače tři semena nepřinesou ovoce. Důležitým způsobem možná, že tři další síly kromě gravitace nevytvářejí shromažďovací síly, jako je gravitace, ale jsou v podstatě rozptylující síly. Stejně jako podobenství, možná i čtyři síly, jsou v podstatě všechny stejné „Boží slovo“...
Read More

Hierarchie tvořivosti

Source: http://www.johnagowan.org/chain.html

JOHN A. GOWAN  Únor 2016

Domovská stránka (stránky 1)
Domovská stránka (stránky 2)
E-knihy

Abstraktní
“Řetěz” tvořivosti je rozpoznán, od “Multiverse” k lidstvu, představující probuzení kosmu k sobě samému


HIERARCHIE TVOŘIVOSTI

1) Multiverse —> vytváření vesmírů
Multivesmír je primární zdroj (První příčina) tvůrčí energie a všech možných vesmírů. Některé z těchto vesmírů, jako naše vlastní, budou vytvořeny s fyzickými konstantami přátelskými k životu. Všechny vesmíry musí obsahovat nulovou čistou energii a nulový čistý náboj (přinejmenším zpočátku) a musí být schopny šetřit jakou energii a náboj, který mohou jinak obsahovat (po jejich vytvoření). Tudíž tvůrčí energie multivesmíru není nikdy vyčerpaná...

Read More

Struktura čínského kalendáře

Original: https://hermetic.ch/cal_stud/chinese_cal.htm
Peter Meyer

  1. Úvod
  2. Čínské a západní Years
  3. Čínský Solar kalendáře
  4. Čínský lunární kalendář
  5. Srovnání s gregoriánského kalendáře1. ÚvodExistují dva čínští kalendáře, sluneční kalendář a lunární kalendář (ten je také ‚lunisolar‘ kalendář, protože více či méně zůstává v synchronizaci s slunečního roku). Oba kalendáře závisí na časech některých astronomických událostí, jako je například tmavých měsících a zimních slunovratů. Po dobu nejméně několik století (podle některých badatelů, protože 5. C. BCE) časy těchto akcí byly zjištěny ani pozorováním, ale spíše na základě výpočtu, takže tyto kalendáře lze klasifikovat jako založeného na pravidle...
Read More

Kraj Sunca

Original: http://faculty.wcas.northwestern.edu/~infocom/The%20Website/end.html

Helija Flash 

Početak kraja za crvenog diva masa našeg Sunca javlja vrlo naglo. Kako su helij „pepeo” i dalje gomilaju u svom središtu, veći dio njih uključiti elektronsku degenerirati. To je čudan paradoks: kao što su vanjski slojevi crvena zvijezda div se širi u veliku, ali krhak oblaka, njegova unutarnja jezgra je ugovaranje dolje da se formira zakopanu bijeli patuljak. Temperatura i tlak u Sunčevom jezgre će lebdjeti do 10 puta njihove trenutne vrijednosti...

Read More

Sunčeva Evolucija

Original page: http://faculty.wcas.northwestern.edu/~infocom/The%20Website/evolution.html

Hertzsprung-Russellov dijagram (aka glavnog niza)

Većina zvijezda su prilično jednostavne stvari. Oni dolaze u različitim veličinama i temperaturama, ali velika većina može se okarakterizirati samo dva parametra: njihove mase i njihovoj dobi. (Kemijski sastav ima neki utjecaj, ali ne i dovoljno za promjenu ukupnu sliku o tome što ćemo se raspravlja ovdje. Sve su zvijezde oko tri četvrtine vodik i jedna četvrtina helij kada su rođeni.)

Ovisnost o masi dolazi jer sama težina mase zvijezde određuje njen središnji tlak, što zauzvrat određuje stopu nuklearnog gori (viši tlak = više sudara = više energije), a nastala fuzija energija je ono što pokreće temperaturu zvijezde, općenito, masivniji ...

Read More

Slavní kosmonautů a astrofyziků

Original: http://cnr2.kent.edu/~manley/astronomers.html

Abecední
 

klasického období
Mikuláš Koperník 1473-1543
Polish
vytvořila jednoduchý heliocentrický model sluneční soustavy, která vysvětlila planetární zpětný pohyb a převrátil řecké astronomii
Tycho Brahe 1546-1601
Danish
pozorovali supernovy nyní známý jako „Tycho supernova“;vyrobené nejpřesnější pozorování hvězd a planetárních polohách pak známý
Galileo Galilei 1564-1642
Italian
provedeny zásadní pozorování, experimenty a matematické analýzy v astronomii a fyzice; objevené hory a krátery na Měsíci, fáze Venuše a čtyři největší satelity Jupitera: Io, Europa, Callisto a Ganymede
Johannes Kepler 1571-1630
German
založil nejvíce přesných astronomických tabulek pak z...
Read More

Kalendářní Studie

Source: https://hermetic.ch/cal_stud.htm

„Poté, co sledoval pro jeho vlastní příčinu, [astronomická pozorování] je poskytnout vozidlo pro plánování rituálů a koordinaci činností komplexní společnosti. S pomocí hvězd, rok a její divize existovat jako nástroje organizačního orgánu. Tvoření kalendáře je základem pro vytvoření civilizace. Kalendář byl první symbolické artefakt, který reguluje sociální chování sledování času.“

 John Zerzan:  Doba a její nespokojenci


Julianský a
Gregorianský kalendáře
1. Juliánský kalendář
2. Gregorianský reformy
3. Přijetí gregoriánského kalendáře
4. Astronomický rok Číslování
5. proleptic Julian a Gregorian kalendáře
6. Rozdíly v tropického roku
7...
Read More

Konec Slunce

Original: http://faculty.wcas.northwestern.edu/~infocom/The%20Website/end.html

Hélium Blesk
Začátek konce pro rudého obra hmotnější než naše Slunce nastane velmi náhle. Vzhledem k tomu, helium „popel“ nadále hromadit ve svém středu, že vyšší podíl z nich zase elektronový degenerovanou. Je to zvláštní paradox: i když vnější vrstvy červeného obra se rozšiřují do obrovského, ale řídké oblačnosti, jeho vnitřní jádro se zmenšuje dolů k vytvoření pohřben bílý trpaslík. Teplota a tlak v slunečním jádru bude stoupat až 10 násobek jejich aktuálních hodnot...

Read More